Επικοινωνία

ΕΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1974
Δ/νση Ταχ. Αλληλογραφίας:
Γραφείο ΕΛΜΕ-Σιβιτανιδείου
Θεσ/νίκης 151, Καλλιθέα, τ.κ. 17610
http://peteem1.blogspot.gr
Ηλ. Δ/νση: e-mail: peteem.te01@gmail.com
(νέο site) www.peteem.gr
Πληροφορίες: Πρόεδρος 6977982673,
Γεν. Γραμματέας 6937371144
Α’ Αντιπροέδρου 6973804297