Η Ένωση

Η Πανελλήνια Ένωση Τεχνολόγων Εκπαιδευτικών Εργαστηριακών Μαθημάτων κλάδου ΤΕ01, χρόνια στο χώρο της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, προασπίζετε τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών του κλάδου μέσα σε δύσκολες εποχές και συνθήκες.

Στην ένωση μας εντάσσονται οι εκπαιδευτικοί του Κλάδου ΤΕ01.