Διοίκηση

«Συγκρότηση Δ.Σ. και Ε.Ε της ΠΕΤΕΕΜ»

Τα εκλεγέντα μέλη των οργάνων Διοίκησης της ΠΕΤΕΕΜ, ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφήσαντος συμβούλου συνήλθαν σε συνεδρίαση, την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2016 και ώρα 6.00μμ στη Σιβιτανίδειο Σχολής και συγκροτήθηκαν σε σώμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού.

Η σύνθεση των οργάνων της ΠΕΤΕΕΜ έχει ως εξής:

 Νέο Δ. Σ. ΠΕΤΕΕΜ (θητεία 2016 έως 2018)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κορδάτος Κώστας του ΕΠΑΛ Καινουργίου – ΕΚ Αγρινίου της ΔΙΔΕ Αιτωλ/νίας

Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλουδιώτης Βασίλης του 2ο ΕΚ Αιγάλεω της ΔΙΔΕ Γ’ Αθήνας

Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πανογεώργος Παναγιώτης ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ Αγρινίου

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κόκκοτος Δημήτρης  ΕΠΑΛ-ΕΚ Μεγάρων ΔΙΔΕ Δυτ. Αττικής

ΟΡΓ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παπαδόπουλος Μάριος του ΕΠΑΛ- ΕΚ Μεγάρων ΔΙΔΕ Δυτ. Αττικής

ΤΑΜΙΑΣ: Βένος Θωμάς Σιβιτανίδειος Σχολής

ΜΕΛΟΣ: Μπακαβέλος Χρήστος ΕΚ Ν. Φιλαδέλφειας της ΔΙΔΕ Α’ Αθήνας

ΕΞ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλαχάκης Παναγιώτης ΔΙΔΕ Α’ Αθήνας

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πολυκανδρίτης Ιερόθεως Σιβιτανίδειος Σχολής

ΜΕΛΟΣ: Γκάτσιος Θανάσης ΕΚ Λειβαδιάς